Πατάκια Μπάνιου

1 LILAC WHITE
1 NATURAL WHITE
1 PINK WHITE
1 SILVER WHITE
2 JEANS BLUE WHITE
2 LILAC WHITE
2 PINK WHITE
2 SILVER WHITE
2 SKY BLUE WHITE
4 NATURAL SILVER
4 SKY BLUE WHITE
4 WHITE SILVER